รับฟรี! บัตร Dinosaur Planet โปรโมชั่น ท็อปส์ ช็อป ออนไลน์ ง่ายๆ

86

โปรโมชั่น Tops Shop Online แจกบัตร Dinosaur Planet ฟรีๆ มูลค่า 600 บาท ท็อปส์ ช็อปออนไลน์ โค้ก ซ่าพาตะลุยไดโนซอร์แพลนเน็ต โปรโมชั่นใหม่ เมื่อซื้อผลิตภัณฑ์ที่ร่วมรายการครบ 599 บาท/ใบเสร็จ ผ่านท็อปส์ช็อปออนไลน์เท่านั้น!

บัตร Dinosaur Planet

เมื่อซื้อโค้ก, สไปรท์, แฟนต้า, ชเวปส์, เอแอนด์ดับบลิว , มินิทเมท สแปลช , มินิทเมท พัลพิ หรือ น้ำทิพย์ (รสชาดิ หรือขนาดใดก็ได้) ครบ 599 บาท/ใบเสร็จ ผ่านท็อปส์ ช็อป ออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 01 – 30 ก.ค. 2559 และ ลงทะเบียนรับสิทธิ์ฟรี Dinosaur Planet

ระยะเวลาโปรโมชั่น : วันนี้ – 30 กรกฏาคม 2559

ที่มาโปรโมชั่น : Tops