ไทวัสดุ โปรโมชั่น ช้อปสี ครบ 40,000 บาท ฟรีทอง!! มูลค่า 5,000 บาท (วันนี้ – 25 พ.ค. 60)

126

โปรโมชั่น ไทวัสดุ ได้รับทองง่ายๆ เพียงซื้อสินค้าแผนกสี ครบทุก 40,000 บาท รับฟรี บัตรกำนัลทองมูลค่า 5,000 บาท วันนี้ – 25 พ.ค. ที่ไทวัสดุทุกสาขา (ยกเว้นสีแบรนด์ TOA รุ่น Supersheild / 4Season / Supermetex / Mandarin Duck จำกัดแจกบัตรกำนัลทองไม่เกิน 20,000 บาท ต่อสมาชิก / วัน)

โปรโมชั่น ไทวัสดุ แจกทอง

ระยะเวลาร่วมกิจกรรม : วันนี้ – 25 พฤษภาคม 2560

ที่มาโปรโมชั่น : Thai Watsadu