ไลอ้อนแอร์ โปรโมชั่น เที่ยวใต้ เที่ยวง่าย ในวันธรรมดาเริ่มต้นเพียง 625 บาท

385

Thai Lion Air Promotion เที่ยวใต้ ไลอ้อนแอร์ โปรโมชั่น 2559 กลับมาตามคำเรียกร้อง ไลอ้อนแอร์ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จัด โปรโมชั่น เที่ยวใต้เที่ยวง่ายวันธรรมดา ราคารวมเริ่มต้น 625 บาท เส้นทางนครศรีธรรมราช, สุราษฎร์ธานี, หาดใหญ่, กระบี่ และภูเก็ต จองตั๋วไทยไลออนแอร์ วันนี้ เดินทาง 1 พ.ค. – 30 ก.ย. 59

ไลอ้อนแอร์ โปรโมชั่น เที่ยวใต้ 2559

ไลอ้อนแอร์ โปรโมชั่น เที่ยวใต้เที่ยวง่ายวันธรรมดา

  • ฟรี! เลือกที่นั่ง
  • ฟรี! อาหารว่างบนเครื่องทุกเที่ยวบิน
  • ฟรี! น้ำหนักกระเป๋าสัมภาระขึ้นเครื่อง 7 กก.
  • ฟรี! น้ำหนักกระเป๋าสัมภาระโหลดใต้เครื่อง 15 กก.
    (สำหรับเส้นทางในประเทศ)
  • ฟรี! น้ำหนักอุปกรณ์กีฬา 15 กก.

โปรโมชั่นไลอ้อนแอร์ 2559 ที่นั่งมีจำนวนจำกัด อาจไม่มีในบางเที่ยวบิน รีบจองด่วน ทางเว็บไซต์ lionairthai.com หรือสำรองที่นั่ง โทร 02 529 9999 หรือ ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นบนมือถือ (Thailionair)