Watsons Winter Buffet
Watsons วัตสัน

โปรโมชั่น Watsons Winter Buffet 2016 ท้าลมหนาว 3 ชิ้น 199 บาท

โปรโมชั่น Watsons Winter Buffet 2016 ต้อนรับลมหนาว มีสินค้าที่ร่วมรายการให้สาวๆ ได้เลือกช้อปในราคาสุดคุ้ม เลือกซื้อสินค้า วัตสัน 3 ชิ้น ราคา 199 บาท คละได้ หรือสินค้า 3 ชิ้น ราคา 2