บุฟเฟ่ต์เบียร์ 2016
อาหาร เครื่องดื่ม

บุฟเฟ่ต์เบียร์ 2016 บุฟเฟ่ต์ เบียร์ อาซาฮี เพียง 333 บาท เท่านั้น

บุฟเฟ่ต์เบียร์ 2016 Asahi Beer Buffet บุฟเฟ่ต์เบียร์อาซาฮี และสาเก ราคาเพียง 333 บาท เท่านั้น เวลา 1 ชั่วโมง 30 นาที ตั้งแต่เวลา 17.00 น. งานนี้ดื่มแบบจุใจ ดื่มให้เต็มที่ ดื่มเบียร