โปรโมชั่น Real Ichi
อาหาร เครื่องดื่ม

โปรโมชั่น Real Ichi เฉพาะเดือนนี้ เท่านั้น มา 4 ฟรี ล็อบเตอร์

โปรโมชั่น Real Ichi เฉพาะเดือนนี้ เท่านั้น ที่ ร้าน Real Ichi เรียลอิชิ กลับมาอีกครั้ง ขยายเวลาเพิ่มขึ้น กับโปรแรงสุดคุ้มมา 4 ฟรี Lobster Sashimi 1 ตัว (สำหรับ Buffet 899 บาท เท่าน