โปรโมชั่น Tags KTC บัตรเครดิต โปรโมชั่น

แท็ก: KTC บัตรเครดิต โปรโมชั่น

สมัครสมาชิก ออเรนทอล พริ้นเซส ผ่านบัตรเครดิต KTC รับเครดิตเงินคืน + ผลิตภัณฑ์ ฟรี!!

“ผู้หญิงอย่าหยุดสวย” โปรโมชั่น สมัครสมาชิก ออเรนทอล พริ้นเซส ราคา 300 บาท ผ่าน บัตรเครดิต KTC เลือกรับฟรี ผลิตภัณฑ์ในหมวดผิวกาย และเส้นผม มูลค่า 300 บาท พร้อมสิทธิ์สมาชิกตลอดชีพ และให้แลกคะแนนแลกรับ เครดิตเงินคืน 13% เพียงใช้จ่ายผ่านบัตรฯ และใช้คะแนนสะสม KTC Forever Rewards เท่ากับยอดใช้จ่าย แลกรับได้ไม่จำกัดยอดสูงสุด ตั้งแต่วันนี้ – 30 เมษายน 2560

สมัครสมาชิก ออเรนทอล พริ้นเซส

เงื่อนไข สมัครสมาชิก Oriental Princess

 •  ใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต KTC ทุกประเภท (บัตรฯ) ณ Oriental Princess ทุกสาขาระหว่างวันที่ 1 มี.ค. – 30 เม.ย. 60 ยกเว้นสมาชิกบัตรเครดิต KTC VISA CORPORATE GOLD, บัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ, บัตรเครดิต KTC – ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย, บัตรเครดิต KTC CASH BACK ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้
 • แลกรับเครดิตเงินคืน 13% เมื่อใช้คะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS เท่ากับยอดใช้จ่าย
 • สมาชิกต้องลงทะเบียนผ่าน SMS ทุกครั้งเพื่อแลกรับเครดิตเงินคืนภายในวันเดียวกับที่ใช้จ่าย โดยพิมพ์ OP วรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 16 หลัก ตามด้วยเครื่องหมาย # และยอดใช้จ่ายต่อเซลส์สลิป ส่งมาที่ 0613845000 (ค่าส่งครั้งละ 3 บาท) และต้องได้รับข้อความตอบกลับยืนยันว่าได้ลงทะเบียน
 • เคทีซีจะมอบเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ ของสมาชิกเป็นรายเดือนภายใน 45 วันทำการ นับจากวันสุดท้ายของแต่ละเดือน
 • ขอสงวนสิทธิ์สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ ไม่สามารถโอนสิทธิ์ หรือแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิก รายละเอียด เงื่อนไข และสิทธิประโยชน์ใดๆ ในรายการนี้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และกรณีมีข้อพิพาทคำตัดสินของ เคทีซี ถือเป็นที่สุด

ระยะเวลาโปรโมชั่น : วันนี้ – 30 เมษายน 2560

ที่มาโปรโมชั่น : Ktc Real Privileges

โปรโมชั่น KTC ส่วนลด 25% อิ่มไม่อั้นกับปิ้งย่างสไตล์ญี่ปุ่น @ AKA (วันนี้ – 30 เม.ย.60)

อิ่มไม่อั้นกับปิ้งย่างสไตล์ญี่ปุ่น กับ โปรโมชั่น KTC ส่วนลด 25% สวรรค์ของคนคลั่งเนื้อ คุณภาพระดับพรีเมียม เลือกได้ทั้งแบบ A la carte หรือแบบ Buffet ฟินไปกับเนื้อเน้นๆ และอีกหลากหลายเมนูให้เลือกปิ้งและอร่อยได้ไม่รู้เบื่อ พิเศษ สมาชิกบัตรเครดิต KTC อร่อย ฟอร์เอฟเวอร์ รับส่วนลด 25% เมื่อใช้คะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS เท่ากับยอดใช้จ่าย หรือจะเลือกรับส่วนลด 5% ทันที ตั้งแต่วันนี้ – 30 เมษายน 2560 ที่ ร้าน อากะ ทุกสาขา

โปรโมชั่น KTC ส่วนลด

เงื่อนไข โปรโมชั่น KTC ส่วนลด 25%

 • โปรดแจ้งการใช้สิทธิประโยชน์นี้กับพนักงานก่อนทุกครั้ง
 • สิทธิประโยชน์นี้จะคำนวณจากยอดค่าอาหารและเครื่องดื่มราคาปกติก่อนรวมค่าบริการ 10% และขอสงวนสิทธิ์ไม่รวมรายการอาหารพิเศษและเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮฮล์
 • สิทธิประโยชน์ส่วนลดตามรายการนี้สำหรับการชำระด้วย บัตรเครดิต KTC เท่านั้น
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการการเข้าร่วมรายการ คะแนนสะสม แลกรับส่วนลด เฉพาะสมาชิกบัตรเครดิต KTC ทุกประเภท ที่มีคะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS (“คะแนนสะสม”) เท่านั้น ยกเว้น สมาชิกบัตรเครดิต KTC VISA CORPORATE GOLD, บัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ, บัตรเครดิต KTC-ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย, บัตรเครดิต KTC Cash Back และบัตรสินเชื่อพร้อมใช้ KTC ทุกประเภท ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้คะแนนสะสมแลกรับส่วนลดเฉพาะสมาชิกที่มีคะแนนสะสมเพียงพอกับยอดค่าใช้จ่ายเท่านั้น ในกรณีที่สมาชิกมีคะแนนสะสมไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายนั้นๆ ไม่สามารถร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ได้
 • คะแนนสะสมจะถูกทำการหักออกจากคะแนนสะสมในบัญชีบัตรฯ ที่ใช้แลกโดยอัตโนมัติตามจำนวนคะแนนที่กำหนด
 • กรณีมีมูลค่าส่วนต่างภายหลังการหักส่วนลดหรือใช้คะแนนสะสมแลกรับส่วนลดตามรายการนี้ สมาชิกต้องชำระส่วนต่างค่าอาหารและเครื่องดื่มด้วยบัตรเครดิต KTC เท่านั้น
 • สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ ไม่สามารถแลก เปลี่ยน ทอนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิให้ผู้อื่นได้
 • สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย บุฟเฟ่ต์อิ่มไม่อั้น ราคา 329 บาท หรือรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ภายในร้านได้อีกและไม่สามารถแลก เปลี่ยน ทอนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิให้ผู้อื่นได้
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ ให้แก่เฉพาะสมาชิกที่มีสถานภาพบัญชีเป็นปกติ และไม่มีประวัติการผิดนัดชำระหนี้ตลอดระยะเวลารายการ จนถึงวันที่ เคทีซี ทำการมอบสิทธิประโยชน์ โดยยึดข้อมูลของ เคทีซี เป็นสำคัญ
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากมีการใช้สิทธิเข้าร่วมรายการโดยไม่สุจริต ทุจริต ฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ในรายการนี้ หรือใช้บัตรฯ เพื่อธุรกิจทางการค้าเชิงพาณิชย์ ใช้บัตรฯ ผิดเงื่อนไขที่กำหนด หรือผิดวัตถุประสงค์ของการใช้เพื่อการบริโภค หรือสมาชิกมีการยกเลิกรายการใช้จ่ายภายหลังจากเคทีซีได้มอบสิทธิประโยชน์ดังกล่าวให้แก่สมาชิกไปแล้ว
 • เงื่อนไขอื่นๆ ให้เป็นไปตามที่ร้านค้ากำหนด
 • เคทีซี ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์, สินค้าและบริการของร้านค้า
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกรายละเอียด, เงื่อนไข และสิทธิประโยชน์ใดๆ ในรายการนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของเคทีซีถือเป็นที่สิ้นสุด
 • ศึกษารายละเอียด และเงื่อนไขเพิ่มเติมโทร 02 123 5000 กด 6 หรือ www.ktc.co.th

ระยะเวลาโปรโมชั่น : วันนี้ – 30 เมษายน 2560

ที่มาโปรโมชั่น : KTC Real Privileges

iPad Air 2 ผ่อน แบ่งชำระ KTC FLEXI 0% นาน 24 เดือน

iPad Air 2 ผ่อน ง่ายๆ เพียง สมัครบัตรสินเชื่อพร้อมใช้ KTC PROUD แบ่งชำระ iPad Air2 เริ่มต้น 600 บาท ต่อเดือน แบ่งชำระ KTC FLEXI 0% นาน 24 เดือน วันนี้ – 31 สิงหาคม 2559  และพิเศษสุด ทุก 1,000 บาทที่ใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ระหว่างวันที่ 1 กรกฏาคม – 30 กันยายน 2559 รับ 1 pin ให้ไปฟินต่อกับของรางวัลสุดฟินมากมายกว่า 1,000 รางวัล รวมมูลค่ากว่า 10 ล้านบาท โชคสุด fin pin เองได้กับบัตร KTC

iPad Air2 ขนาด 16GB และ 64GB หรือแบ่งชำระสินค้าอื่นๆ

 • ผ่อน 0% นาน 18 เดือน Macbook,iPad,Smart Phone,Notebook
 • ผ่อน 0% นาน 15 เดือน Iphone ทุกรุ่น

iPad Air 2 ผ่อน

สิทธิพิเศษนี้เฉพาะผู้ที่สมัครบัตรสินเชื่อพร้อมใช้ KTC PROUD ที่ร้านค้าในกลุ่มบริษัท Comseven เท่านั้น การพิจารณาอนุมัติการสมัครบัตรฯ เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทฯ ระยะเวลาการพิจารณาอนุมัติ 1 ชั่วโมง นับจากบริษัทฯ ได้รับเอกสารการสมัครที่สมบูรณ์และครบถ้วนจากร้านค้าแล้ว  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเงื่อนไข โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ระยะเวลาโปรโมชั่น :วันนี้ – 31 สิงหาคม 2559

ที่มาโปรโมชั่น :  KTC

- Advertisement -

โปรโมชั่นล่าสุด