KFC ชุดไก่จุใจ 299
KFC เคเอฟซี

รับเทอมใหม่ KFC ชุดไก่จุใจ 299 บาท

ชุดอร่อยแบบจุใจ รับเทอมใหม่ ต้องนี่เลย!! โปรโมชั่น รับเทอมใหม่ KFC ชุดไก่จุใจ 299 บาท จากปกติราคา 372 บาท Chicken Jujai Set ในชุดประกอบด้วย ไก่ทอด 6 ชิ้น  , ไก่วิงซ์แซ่บ 3 ชิ้น , น