iPhone ไอโฟน

AIS เปิดลงทะเบียนแสดงความสนใจ iPhone 7 และ iPhone 7 Plus

AIS เริ่มให้ลงทะเบียนแสดงความสนใจ iPhone 7 และ iPhone 7 Plus หลังจาก TrueMove-H  เปิดรับลงทะเบียนเช่นกัน เริ่มการลงทะเบียนวันที่ 7 – 11 ตุลาคม 2559 การลงทะเบียนนี้เพื่อแสดงคว