HomePro Expo โฮมโปร เอ็กซ์โปร

HomePro Expo ครั้งที่ 24 ลดสูงสุดกว่า 80 % ลดรับเพิ่ม 36 %

HomePro Expo ครั้งที่ 24 มหกรรม ตัวจริงเรื่องบ้าน คุ้มทุกชิ้น แบบครบวงจรที่สุด ที่คุณพลาดไม่ได้ ลดสูงสุดกว่า 80 % ตั้งแต่ วันที่ 18 – 27 พฤศจิกายน 2559 ณ ฮอลล์ 5-8 อิมแพ็ค เม