โปรโมชั่น Tags Caltex The 1 Card

โปรโมชั่น: Caltex The 1 Card

แลก คะแนน The 1 Card

แลก คะแนน The 1 Card ลดราคาน้ำมัน ลิตรละ 1 บาท ทันที

โปรโมชั่นคาลเท็กซ์ จัดให้ ประหยัดเงินในกระเป๋ามาฝาก เช่นเคย เมื่อแวะเติมน้ำมันที่ ปั๊มคาลเท๊กส์ Caltex ใช้คะแนน ของ The 1 Card แลกส่วนลดน้ำมันได้ทันที โดยใช้คะแนน The 1 Card 8 คะแนน...
- Advertisement -