โปรโมชั่น Tags การบินไทย Goodbye Summer 2016

แท็ก: การบินไทย Goodbye Summer 2016

โปรโมชั่น การบินไทย ล่าสุด Goodbye Summer 60 เส้นทางทั่วโลก

โปรโมชั่น การบินไทย ล่าสุด Goodbye Summer โปรโมชั่นสุดคุ้ม บัตรโดยสารราคาพิเศษ บินตรงสู่จุดหมายกว่า 60 เส้นทางทั่วโลก พร้อมบริการเหนือระดับสะดวกสบาย บนบริการชั้นหนึ่งและชั้นธุรกิจจากการบินไทย

โปรโมชั่น การบินไทย ล่าสุด

โปรโมชั่น Thai Airways ไป – กลับ

  1. บัตรโดยสารชั้นหนึ่ง : ไป – กลับ ราคา เริ่มต้นที่ 127,040 บาท
  2. บัตรโดยสารชั้นธุรกิจ  : ไป – กลับ ราคา เริ่มต้นที่ 14,790 บาท

ออกบัตรโดยสาร : วันนี้ – 30 กันยายน 2559  | ออกเดินทาง : วันนี้ – 25 ธันวาคม 2559

ที่มาโปรโมชั่น : Facebook.com/ThaiAirways.TH/

- Advertisement -

โปรโมชั่นล่าสุด