โปรโมชั่น Galaxy Gift รับสิทธิ์เติมเงินฟรี 10 บาท ที่ตู้บุญเติม ทุกตู้ สามารถกดในภายในแอพ โปรโมชั่นยกเว้น หน้า 7-11, BTS, TESCO LOTUS, FAMILY MART, MRT สามารถใช้ 1 สิทธิ์ / หมายเลข / เดือน เฉพาะมือถือในระบบเติมเงินเท่านั้น

โปรโมชั่น Galaxy Gift บุญเติม

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here