โปรโมชั่น FlyerBonus Bangkok Airways แลกคะแนนลด 70 %

65

FlyerBonus Bangkok Airways โปรโมชั่น FLYERBONUS 70 % AWARD SALE 2016 (END OF YEAR SALE) คุ้มค่าส่งท้ายปี 2559 แลกคะแนนลด 70 % ทุกเส้นทาง กับ เริ่มสำรองที่นั่งได้แล้ว วันนี้ – 10 ธันวาคม 2559 และเดินทางตั้งแต่ วันที่ 20 เมษายน – 20 กรกฎาคม 2560 มาร่วมเก็บความรู้สึกพิเศษอีกครั้งก่อนสิ้นปี แลกคะแนน ฟลายเออร์โบนัส เป็นรางวัลบัตรโดยสาร สายการบิน บางกอกแอร์เวย์ส ทุกเส้นทาง เพื่อบินซัมเมอร์ปีหน้ากันได้แล้ว

FlyerBonus Bangkok Airways

เงื่อนไขและข้อกำหนด FlyerBonus Bangkok Airways

 • ข้อเสนอส่วนลด 70% นี้สำหรับการแลกรับรางวัลบัตรโดยสารผ่านทาง flyerbonus.com ระหว่างวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 (8.00 น.) ถึง 10 ธันวาคม 2559 (23.59 น.) เท่านั้น
 • บัตรโดยสารรางวัลสามารถใช้เดินทางได้ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2560 – 20 กรกฎาคม 2560 เท่านั้น และไม่สามารถขยายเวลาอายุบัตรโดยสารในทุกกรณี
 • ข้อเสนอส่วนลด 70% นี้ใช้สำหรับบัตรโดยสารรางวัล เที่ยวเดียว หรือ ไป-กลับ ในรหัสชั้นโดยสารแบบชั้นประหยัด (X) และชั้นธุรกิจ (Z) เท่านั้น
 • ข้อเสนอส่วนลด 70% นี้สำหรับคะแนนที่ใช้ในการแลกบัตรโดยสารรางวัลเท่านั้น
 • มีค่าภาษีและค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บในการออกบัตรโดยสารรางวัล ข้อเสนอส่วนลด 70% ไม่สามารถใช้ลดค่าภาษีหรือค่าธรรมเนียมได้
 • ข้อเสนอส่วนลด 70% นี้สามารถแลกบัตรโดยสารรางวัลบนเที่ยวบินที่ขาย (marketed) และทำการบินให้บริการ (operated) โดยสายการบิน บางกอกแอร์เวย์ส ทุกเส้นทาง
 • ข้อเสนอนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับข้อเสนออื่นได้
 • ข้อเสนอนี้ขึ้นอยู่กับที่ว่างในขณะสำรองที่นั่ง สามารถสำรองที่นั่งผ่านเว็บไซต์ได้ 1 ท่านต่อ 1 รายการสำรองที่นั่งเท่านั้น
 • สมาชิกต้องออกบัตรโดยสารและชำระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ภายใน 5 วันหลังจากทำการแลกรับรางวัลผ่านทางเว็บไซต์ หากเกินกำหนดเวลาที่ระบุ ระบบสำรองที่นั่งจะยกเลิกการจองที่นั่งของสมาชิกที่ได้ทำการจองไว้โดยอัตโนมัติ
 • เมื่อทำการสำรองที่นั่งแล้ว สมาชิกไม่สามารถยกเลิกการแลกรับรางวัลบัตรโดยสาร และไม่สามารถขอคืนคะแนนฟลายเออร์โบนัสกลับเข้าบัญชีสะสมได้
 • สมาชิกต้องระบุเส้นทาง วัน และเวลาเดินทางบนบัตรโดยสารรางวัล และเมื่อสำรองที่นั่งแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเส้นทาง เที่ยวบิน วัน และเวลาเดินทางได้ ในทุกกรณี
 • หากสมาชิกทำการออกบัตรโดยสารรางวัล แล้วไม่สามารถเดินทางได้ในเที่ยวบิน วันและเวลาเดินทางที่ได้ระบุไว้ในบัตรโดยสาร รวมทั้งสมาชิกไม่สามารถแสดงตนก่อนเวลาการปิดเคาน์เตอร์เช็คอินของเที่ยวบินดังกล่าว จะถือว่ารางวัลบัตรโดยสารนั้นได้ถูกใช้โดยสมบูรณ์แล้ว อีกทั้งการจองที่นั่งในขากลับที่แสดงอยู่บนบัตรโดยสารรางวัลนั้นจะถูกยกเลิกไปด้วย ทั้งนี้สมาชิกไม่สามารถขอรับคะแนนสะสม รวมถึงค่าธรรมเนียมต่าง ๆ คืนได้
 • บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ไม่มีนโยบายจำหน่ายบัตรโดยสารรางวัล หากมีธุรกรรมอันใดเกิดจากการไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการแลกบัตรโดยสารรางวัล บริษัทจะไม่รับผิดชอบความเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น และขอสงวนสิทธิ์ในการเพิกถอนความเป็นสมาชิกแก่บุคคลนั้น
 • ข้อกำหนดเงื่อนไขอื่น ๆ ให้เป็นไปตามกฎและเงื่อนไขของ ฟลายเออร์โบนัส หากมิได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น
 • รายการ สะสมคะแนน ฟลายเออร์โบนัส ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ระยะเวลาโปรโมชั่น : สำรองที่นั่ง วันนี้ – 10 ธันวาคม 2559 / เดินทาง วันที่ 20 เมษายน – 20 กรกฎาคม 2560

ที่มาข่าวโปรโมชั่น : Bangkok Airways