โปรโมชั่น Chester Grill ชุดสุขฟินเวอร์‬ ราคาเพียง 399 บาท

484

Chester Grill โปรโมชั่น วันหยุดปิดเทอมกับ Chester Grill Best Seller ชุดสุขฟินเวอร์ เพียงราคา 399 บาท จากราคาปกติ 463 บาท พร้อมส่ง Delivery โทร.1145 ตั้งแต่ 10.00 – 20.30 น. หรือคลิกสั่งออนไลน์ (www.chesters.co.th)

โปรโมชั่น Chester Grill ชุดสุขฟินเวอร์ ประกอบด้วย

  • ไก่ย่าง 5 ชิ้น
  • ข้าวไก่เผ็ดเชสเตอร์
  • ข้าวไก่ย่างสะเต๊ะ เมนูใหม่!!
  • ยำไทยไก่ย่าง
  • เป็บซี่ 1.45 ลิตร

Chester Grill ชุดสุขฟินเวอร์‬

สั่งออนไลน์ได้ในเวลา 10.00 – 20.45 น. สินค้าแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ แบบจัดส่งได้ และแบบจัดส่งไม่ได้ (ไม่สามารถสั่งบนหน้าเว็บได้)