โปรโมชั่น ตั๋วแอร์เอเชีย เริ่มต้นเพียง 590 บาท จองด่วน 7 วัน เท่านั้น

603

โปรโมชั่น ตั๋วแอร์เอเชีย AirAsia Thailand จัดโปรโมชั่นพิเศษ เส้นทางบินทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ราคารวมเริ่มต้นเพียง 590 บาท เท่านั้น เริ่มจองได้แล้วตั้งแต่วันนี้ – 27 พฤศจิกายน 2559 นี้ เท่านั้น และเดินทางวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2560 จองเลย

โปรโมชั่น ตั๋วแอร์เอเชีย

ระยะเวลาโปรโมชั่น : วันนี้ – 27 พฤศจิกายน 2559
ที่มาโปรโมชั่น : www.airasia.com