ไลอ้อนแอร์ โปรโมชั่น เที่ยวใต้เที่ยวง่ายวันธรรมดา เริ่มต้น 625 บาท

Thai Lion Air Promotion เที่ยวใต้ ไลอ้อนแอร์ โปรโมชั่น 2559 กลับมาตามคำเรียกร้อง ไลอ้อนแอร์ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จัด โปรโมชั่น เที่ยวใต้เที่ยวง่ายวันธรรมดา ราคารวมเริ่มต้น 625 บาท เส้นทางนครศรีธรรมราช, สุราษฎร์ธานี, หาดใหญ่, กระบี่ และภูเก็ต จองตั๋วไทยไลออนแอร์ วันนี้ เดินทาง 1 พ.ค. – 30 ก.ย. 59

-- พื้นทีโฆษณา advertisement --

โปรโมชั่นไลอ้อนแอร์ 2559 ที่นั่งมีจำนวนจำกัด อาจไม่มีในบางเที่ยวบิน รีบจองด่วน ทางเว็บไซต์ lionairthai.com หรือสำรองที่นั่ง โทร 02 529 9999 หรือ ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นบนมือถือ (Thailionair)

ไลอ้อนแอร์ โปรโมชั่น

ไลอ้อนแอร์ โปรโมชั่น เที่ยวใต้เที่ยวง่ายวันธรรมดา

  • ฟรี! เลือกที่นั่ง
  • ฟรี! อาหารว่างบนเครื่องทุกเที่ยวบิน
  • ฟรี! น้ำหนักกระเป๋าสัมภาระขึ้นเครื่อง 7 กก.
  • ฟรี! น้ำหนักกระเป๋าสัมภาระโหลดใต้เครื่อง 15 กก.
    (สำหรับเส้นทางในประเทศ)
  • ฟรี! น้ำหนักอุปกรณ์กีฬา 15 กก.