การบินไทย

การบินไทย โปรโมชัน ราคาตั๋วพิเศษ เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนที่ต้องการเดินทางลงนามแสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และถวายสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ณ ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง เส้นทางบินในประเทศที่มีจุดหมายปลายทางมายังกรุงเทพฯ ราคาเริ่มต้น 1,080 บาท ทั้งขาไป-กลับ เมื่อจองตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป มีทัังหมด 10 เส้นทาง คือ เชียงใหม่ เชียงราย ขอนแก่น อุบลราชธานี อุดรธานี กระบี่ เกาะสมุย ภูเก็ต หาดใหญ่ และสุราษฎร์ธานี จองที่นั่งตั้งแต่ วันนี้ – 31 ธ.ค. 59

  • ชั้นประหยัด (ไป – กลับ) เริ่มต้น 1,290 บาท
  • ชั้นธุรกิจ (ไป – กลับ) เริ่มต้น 3,290 บาท

%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9a%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b9%84%e0%b8%97%e0%b8%a2-%e0%b9%83%e0%b8%99%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%a7%e0%b8%87

ออกบัตรโดยสาร : วันนี้ – 31 ธันวาคม 2559

เริ่มเดินทาง : วันนี้ – 31 ธันวาคม 2559