การบินไทย

การบินไทย ราคาเริ่มต้น 1,080 บาท พาคนไทยร่วมแสดงความอาลัยในหลวง ร.9

21/10/2016 ChaiCyber

การบินไทย โปรโมชัน ราคาตั๋วพิเศษ เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนที่ต้องการเดินทางลงนามแสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และถวายสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ณ ศาลาสหทัย