Pronto Denim ลดราคา
Fashion แฟชั่น

โปรโมชั่น Pronto Denim ลดราคา 10 % ห้ามพลาด 6 วัน เท่านั้น

26 พฤศจิกายน 2016 MiMiN

BLACK FRIDAY PROMOTION โปรโมชั่น Pronto Denim ลดราคา ลูกค้าทั่วไปรับสิทธิ์ซื้อสินค้าลดราคา 10 % ยกเว้นสินค้า Converse ลดราคาเพียง 5% ไม่มี On Top สำหรับสินค้าลดราคาที่ลดอยู่แล้ว On