โปรโมชั่น NYLA

โปรโมชั่น NYLA Wearhouse Sale 2016 ลดราคา สูงสุด 80 %

21/11/2016 MiMiN

พบกันอีกครั้งกับ โปรโมชั่น NYLA Thailand โอกาสทอง 1 ปี มีครั้งเดียว งาน NYLA Wearhouse Sale 2016 ขนมาเป็นกองทัพ สินค้าราคาพิเศษ สินค้า Premium สินค้า One Price และสินค้านาทีทอง ลดร