โปรโมชั่น jaymart
Jaymart เจมาร์ท

โปรโมชั่น Jaymart 2016 Back To School ต้อนรับเปิดเทอม

29 เมษายน 2016 Chaicyber

โปรโมชั่น Jaymart ต้อนรับเปิดเทอมใหม่ Back To School กับโปรโมชั่น นักเรียน / นักศึกษา ลดสูงสุด 4,500 บาท ส่วนลดท้ายใบเสร็จ สูงสุด 500 บาท ซื้อสินค้าตัวโชว์ราคาพิเศษ ลดถึง 50 % ซื้อ