Tags KTC เมนู โปรโมชั่น

โปรโมชั่น: KTC เมนู โปรโมชั่น

KFC สแน็ค บ๊อก

KFC สแน็ค บ๊อกซ์ ราคาเพียง 139 บาท

มาอร่อย กับ KFC สแน็ค บ๊อกซ์ ราคาเพียง 139 บาท แชร์ความอร่อยเต็มกล่อง มันส์เต็มกลุ่ม Snax Box ในชุดประกอบด้วย ไก่วิงซ์แซ่บ 3 ชิ้น ไก่ไม่มีกระดูก 3 ชิ้น...

โปรโมชั่นล่าสุด