Tags KFC 1150 ชุดจุใจ

โปรโมชั่น: KFC 1150 ชุดจุใจ

KFC ชุดไก่จุใจ 299

รับเทอมใหม่ KFC ชุดไก่จุใจ 299 บาท

ชุดอร่อยแบบจุใจ รับเทอมใหม่ ต้องนี่เลย!! โปรโมชั่น รับเทอมใหม่ KFC ชุดไก่จุใจ 299 บาท จากปกติราคา 372 บาท Chicken Jujai Set ในชุดประกอบด้วย ไก่ทอด 6 ชิ้น ...

โปรโมชั่นล่าสุด