KFC สไปซ์ ซี้ด บักเก็ต

โปรโมชั่น KFC สไปซ์ ซี้ด บักเก็ต ลดเหลือเพียง 259 บาท เท่านั้น!!

27/10/2016 PhuengMim

โปรโมชั่น KFC สไปซ์ ซี้ด บักเก็ต KFC Spice Zeed ลดราคา เหลือเพียงชุดละ 259 บาท (จากราคาปกติ 302 บาท) ในชุดประกอบด้วย ไก่กรอบสไปซ์ ซี้ด 3 ชิ้น ไก่ทอด 2 ชิ้น และ ไก่วิงซ์แซ่บ 7 ชิ้น