KFC โปรโมชั่น ทาร์ตไข่

KFC โปรโมชั่น ทาร์ตไข่ ซื้อ 6 ชิ้น ฟรี 1 ชิ้น ราคาเพียง 132 บาท

02/12/2016 PhuengMim

KFC โปรโมชั่น ทาร์ตไข่ ซื้อ 6 ชิ้น ฟรี 1 ชิ้น ราคาเพียง 132 บาท เท่านั้น (ปกติชิ้นละ 22 บาท) มาลิ้มลองรสชาติของ ทาร์ตไข่ อบอุ่น ละมุนจากข้างใน หอมเนียนนุ่มทุกคำ ทาร์ตไข่แป้งบางกรอบ

KFC สไปซ์ ซี้ด บักเก็ต

โปรโมชั่น KFC สไปซ์ ซี้ด บักเก็ต ลดเหลือเพียง 259 บาท เท่านั้น!!

27/10/2016 PhuengMim

โปรโมชั่น KFC สไปซ์ ซี้ด บักเก็ต KFC Spice Zeed ลดราคา เหลือเพียงชุดละ 259 บาท (จากราคาปกติ 302 บาท) ในชุดประกอบด้วย ไก่กรอบสไปซ์ ซี้ด 3 ชิ้น ไก่ทอด 2 ชิ้น และ ไก่วิงซ์แซ่บ 7 ชิ้น