KFC สไปซ์ ซี้ด บักเก็ต
KFC เคเอฟซี

โปรโมชั่น KFC สไปซ์ ซี้ด บักเก็ต ลดเหลือเพียง 259 บาท เท่านั้น!!

27 ตุลาคม 2016 PhuengMim

โปรโมชั่น KFC สไปซ์ ซี้ด บักเก็ต KFC Spice Zeed ลดราคา เหลือเพียงชุดละ 259 บาท (จากราคาปกติ 302 บาท) ในชุดประกอบด้วย ไก่กรอบสไปซ์ ซี้ด 3 ชิ้น ไก่ทอด 2 ชิ้น และ ไก่วิงซ์แซ่บ 7 ชิ้น