TrueMove H เปิดลงทะเบียนล่วงหน้า

TrueMove H เปิดลงทะเบียนล่วงหน้า iPhone 7 และ iPhone 7 Plus

07/10/2016 ChaiCyber

TrueMove H เปิดลงทะเบียนล่วงหน้า ประกาศยืนยันวางจำหน่าย iPhone 7 และ iPhone 7 Plus พร้อมสเปคและราคา ประกาศวางจำหน่ายในไทย (สีดำเจ็กแบล็ค มีจำหน่ายในรุ่นความจุด 128 GB และ 256 GB )