โปรโมชั่น hot pot มา 3 จ่าย 2
Hot Pot Buffet ฮอทพอท บุฟเฟ่ต์

[กลับมาแล้ว!!] โปรโมชั่น Hot Pot Buffet มา 3 จ่าย 2

26 มีนาคม 2016 Chaicyber

โปรโมชั่นตามคำเรียกร้อง กลับมาแล้ว Hot Pot โปรโมชั่นล่าสุด เฉพาะ วันอังคารที่ 29 มีนาคม 2559 นี้เท่านั้น วันเดียวเท่านั้น ที่ HOT POT และ DAIDOMON ได้ทุกสาขา โปรโมชั่นคุ้มๆ อย่างนี