Honda-Brio-2016

โปรโมชั่น All New Honda Brio 2016 ผ่อน เริ่มต้นเดือนละ 3,889 บาท

25/07/2016 ChaiCyber

Honda Brio 2016 โปรโมชั่น ฮอนด้า จัดโปรโมชั่น บริโอ้2016  ให้คุณเป็นเจ้าของ ง่ายๆ สบายๆ เริ่มต้นผ่อน เพียง 3,889 บาท ดอกเบี้ย 2.09 % ดาวน์เริ่มต้นที่ 10 % ผ่อนสบายๆสูงสุด 84 เดือน,