Tags Chester Grill ข้าว

โปรโมชั่น: Chester Grill ข้าว

เชสเตอร์ กริลล์ เมนู ข้าวไก่ย่างน้ำตก นัวได้ใจคอน้ำตก @ Chester (วันนี้ – ยังไม่มีกำหนด)

เชสเตอร์ กริลล์ เมนู ข้าวไก่ย่างน้ำตก ราคาเพียง 85 บาท ข้าวคั่วกลิ่นกลั้วหลาย ถึงรส ถึงเครื่อง นัวได้ใจคอน้ำตก ด้วยเนื้อไก่หมักสูตรเผ็ด แถมเด็ดที่ซอสน้ำตก เมนูแซบนัว! อยากแซบต้องลอง!! ที่ Chester ทุกสาขา หรือ Chester's Grill...
เชสเตอร์ กริลล์ แลกซื้อ

โปรโมชั่น เชสเตอร์ กริลล์ แลกซื้อ สเต็คไก่เผ็ดเชสเตอร์ เพียง 29 บาท

โปรโมชั่น เชสเตอร์ กริลล์ แลกซื้อ สเต็คไก่เผ็ดเชสเตอร์ ราคาเพียง 29 บาท อร่อย X2 เมื่อซื้อ ข้าวไก่เผ็ดเชสเตอร์ ในราคาปกติ 87 บาท ของดี โปรโมชั่นแรง จาก Chester's...

โปรโมชั่นล่าสุด