เซ็นทรัล เครดิตคาร์ด โปรโมชั่น BANGKOK AIR
Bangkok Airways บางกอกแอร์เวย์

เซ็นทรัล เครดิตคาร์ด โปรโมชั่น BANGKOK AIR รับส่วนลด 15%

7 กันยายน 2016 Chaicyber

เซ็นทรัล เครดิตคาร์ด โปรโมชั่น BANGKOK AIR รับส่วนลด 15%  สำหรับบัตรโดยสาร เส้นทางกรุงเทพ – ดานัง และรัยส่วนลด 10% สำหรับเส้นทางต่างประเทศ อื่นๆ ง่ายๆ เพียง ชำระค่าบัตรโดยสาร