Hard Rock Pattaya ไทยเที่ยวไทย

Hard Rock Pattaya ไทยเที่ยวไทย 2016 โปรโมชั่น ลดสุงสุด 60 %

02/09/2016 PhuengMim

บัตรห้องพักราคาพิเศษสุดๆ Hard Rock Pattaya ไทยเที่ยวไทย 2016 โปรโมชั่น ลดสุงสุด 60 % เฉพาะที่งาน ไทยเที่ยวไทยครั้งที่ 40 ห้องพักพร้อมอาหารเช้า สุดพิเศษ ราคาเริ่มต้นเพียง 2,999 บาท