Hot Pot Ladies’ Day

โปรโมชั่น มา 3 จ่าย 2 Hotpot Ladies’ Day ตลอดเดือนสิงหาคม

06/08/2016 MiMiN

โปรโมชั่น มา 3 จ่าย 2 Hotpot Ladies’ Day โปร hot pot ล่าสุด สำหรับคุณผู้หญิง มา 3 จ่าย 2 ทุกวันพฤหัสบดี ตลอดเดือน สิงหาคมนี้ หนุ่มๆที่แต่งหญิง ปัดแก้ม ทาลิปสติก ใส่วิกมาทาน Hot Pot