โปรโมชั่น AIS

โปรโมชั่น AIS แจก บัตรชมภาพยนตร์ Gift Voucher ฟรี!

24/11/2015 PhuengMim

เอไอเอส ใจดีจัดโปรโมชั่น แจกฟรีบัตรชมภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ เพียงล็อกอิน ผ่านเว็บไซด์ที่ www.ais.co.th/eservice หรือ ผ่านแอพพลิเคชั่น eService Application ในช่วงเวลาร่วม