โปรโมชั่น Tudari

โปรโมชั่น Tudari อาหารเกาหลี เพียงโชว์บัตร ลดทันที 10%

26/06/2016 PhuengMim

ร้านอาหารเกาหลี กับ โปรโมชั่น Tudari อาหารเกาหลี เพียงโชว์บัตร ลดทันที 10% กับ ทูดาริ เมนู หลากหลาย อาทิ ข้าวผัดกิมจิ  ตั๊กกังจอง  สไปซี่โอเด้ง  ชินดังดงต๊อกปกกิพรีเมี่ยม  ไก่ทอดแอ