Tags โปรโมชั่น Citibank ลด ราคา

โปรโมชั่น: โปรโมชั่น Citibank ลด ราคา

Citibank iPhone6S

บัตรเครดิต Citibank แนะนำเพื่อน รับสูงสุด iPhone6S

โปรโมชั่น บัตรเครดิต Citibank ล่าสุด วันนี้ซิตี้แบงก์ขอแนะนำโปรแกรมเพื่อนแนะนำเพื่อน ที่จะทำให้คุณได้รับ IPhone6S 16GB ได้ง่ายๆ เพียงแนะนำเพื่อนสมัครบัตรเครดิตซิตี้แบงก์และได้รับอนุมัติครบ 15 ท่าน พร้อมทั้งยังมีรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย สำหรับเครดิตเงินคืนที่ท่านจะได้รับจากการแนะนำเพื่อนให้ สมัครบัตรฯ จะขึ้นอยู่กับจำนวนเพื่อนที่ท่านแนะนำ ซึ่งเพื่อนของท่านจะต้องทำการสมัครบัตรฯ ใหม่ และบัตรฯ ได้รับการอนุมัติ...

โปรโมชั่นล่าสุด