Chester เมนู
Chester's Grill เชสเตอร์ กริลล์

Chester เมนู ใหม่ วิงส์จี๊ด เริ่มต้นเพียง ราคา 32 บาท

6 มิถุนายน 2016 Chaicyber

วันนี้เชสเตอร์ ขอชวนชิมเมนูใหม่ อร่อยหลากหลาย สไตล์ Chester เมนู ใหม่ วิงส์จี๊ด เริ่มต้นเพียง ราคา 32 บาท มาสัมผัสรสชาติอร่อยจี๊ด!! โดนใจกับ วิงส์จี๊ด  ที่คิดค้นรสชาติใหม่ ๆ มาเซอร