โปรโมชั่น Tags บางปะกอก9 ตรวจสุขภาพ

โปรโมชั่น: บางปะกอก9 ตรวจสุขภาพ

KTC บางปะกอก 9

โปรโมชั่น KTC FLEXI แบ่งชำระ 0% ร.พ.บางปะกอก 9

ประหยัดด้วย โปรโมชั่นบัตร KTC กับโรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล  เป็นโรงพยาบาลเอกชนอันดับ 1 ในย่านฝั่งธนบุรี ได้รับการรับรองด้านคุณภาพและบริการโดยมาตรฐานสากลและรางวัลระดับโลก (JCI, HA) สุขภาพดีด้วย บัตรเครดิต KTC สำหรับผู้ที่ถือบัตรเคทีบี ซึ่งจะทำให้สะดวกขึ้น และง่ายขึ้นกับการจ่ายค่ารักษาพยาบาล บัตรเครดิต KTC...

โปรโมชั่นล่าสุด