Tags ทาร์ตช็อกโกฟัดจ์

โปรโมชั่น: ทาร์ตช็อกโกฟัดจ์

KFC เมนูใหม่ล่าสุด

KFC เมนูใหม่ล่าสุด ทาร์ตช็อกโกฟัดจ์ เพียงเซ็ตละ 89 บาท

วันนี้คุณเติมความอร่อยให้ชีวิตหรือยัง? นี่เลย! KFC เมนูใหม่ล่าสุด ทาร์ตช็อกโกฟัดจ์ จัดเซ็ต 4 ชิ้น ราคาเพียง 89 บาท หรือ เลือกซื้อ ชิ้นละ 25 บาท ทาร์ตช็อกโกฟัดจ์ อบร้อนๆ จากเตา...

โปรโมชั่นล่าสุด