แอร์เอเชีย โปรโมชั่น ลำแต๊แต๊
Air Asia แอร์เอเชีย

แอร์เอเชีย โปรโมชั่น ลำแต๊แต๊ บินไปชิมทั่วภาคเหนือ เริ่มต้น 790 บาท

6 ตุลาคม 2015 Chaicyber

แอร์เอเชีย โปรโมชั่น ลำแต๊แต๊ บินไปชิมทั่วภาคเหนือ เชียงใหม่ เชียงราย น่าน และอีกมากมายปลายทางในฝัน ราคารวมเริ่มต้นเพียง 790 บาท เมื่อแสดงบัตรโดยสารของแอร์เอเชียกับร้านอาหารที่ร่วม