ตั๋วเครื่องบิน Thai Smile
สายการบิน

ไทยสมายล์ ตั๋วราคาพิเศษ 800 บาท เพื่อผู้เข้าถวายสักการะพระบรมศพ

20 ตุลาคม 2016 MiMiN

ไทยสมายล์ ตั๋วเครื่องบิน Thai Smile ลดราคาบัตรโดยสารราคาพิเศษ เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับผู้ที่จะเดินทางมาถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โปรโมชั่นนี้ราคาเ