โปรโมชั่น Bangkok Airway
Bangkok Airways บางกอกแอร์เวย์

โปรโมชั่น Bangkok Airway ไป – กลับ ทุกเส้นทาง 890 บาท เท่านั้น

18 ตุลาคม 2016 MiMiN

โปรโมชั่น Bangkok Airway 2016 บางกอกแอร์เวย์ส ลดราคาบัตรโดยสารราคาพิเศษ ไป – กลับ ราคาเพียง 890 บาท เท่านั้น บางกอกแอร์เวย์ส ร่วมอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้โดยสารสำหรับการเดินทาง