Motor Expo 2016
Motor Expo 2016

Motor Expo 2016 มอเตอร์ เอ็กซ์โป มหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 33

15 พฤศจิกายน 2016 MiMiN

มหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 33 งาน Thailand International Motor Expo 2016 (มอเตอร์ เอกซ์โป 2016) ภายใต้แนวคิด Connect the World Connect People: Smart Vehicles เชื่อมโลก เชื่อมคน ยานยนต์