Snow Town Bangkok โปรโมชั่น วันเกิด เข้าฟรี!

130

Snow Town Bangkok โปรโมชั่น “วันพิเศษสำหรับลูกค้าคนพิเศษ” สำหรับลูกค้าที่เกิด ในเดือน  เดือน มิถุนายน,กรกฏาคม,สิงหาคม และกันยายน เพียงแสดงบัตรประชาชน หรือเอกสารที่ออกโดยทางการ เพื่อรับสิทธิ์เข้าใช้บริการภายใน Snow Town ฟรี!! ไม่จำกัดจำนวนครั้ง ภายในเดือนเกิด

Snow Town Bangkok โปรโมชั่น
เงื่อนไข Snow Town Bangkok โปรโมชั่น วันเกิด

  • 1 ท่าน / 1 บัตรประชาชน / 1 สิทธิ์ ใช้ได้ทุกวัน (ภายในเดือนเกิดของท่านเอง)
  • ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
  • ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นได้
  • ไม่รวมค่าอุปกรณ์ที่ต้องเช่าเพิ่มด้านใน
  • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

ระยะเวลาโปรโมชั่น : 1 มิถุนายน – 30 กันยายน 2559

ที่มาโปรโมชั่น : Snow Town Bangkok