thailionair 2016

พบกันอีกแล้วโปรโมชั่น ไทยไลอ้อนแอร์ พี่สิงโตใจดี กับ Thailionair “More Seats Promotion” ราคาเริ่มต้นรวมทุกอย่างแล้วเพียง 625 บาท  บินได้ในหลายเส้นทางให้คุณได้เลือกกันเลย แล้วเราจะบินไปด้วยกันกับพี่สิงโต จองด่วน!! ที่ www.lionairthai.com หรือสำรองที่นั่ง โทร 02 529 9999  หรือง่ายๆ สะดวกสบายเพียงดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นบนมือถือ (Thailionair ) เปิดจองได้แล้วตั้งแต่วันนี้- 20 มกราคม 2559 เดินทางตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม – 26 มีนาคม 2559

thailionair 2016

รายละเอียดโปรโมชั่น

ช่วงเวลาเปิดจอง : ตั้งแต่วันนี้ – 20 มกราคม 2559

ช่วงเวลาเดินทาง : ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม – 26 มีนาคม 2559

  • ฟรี!! เลือกที่นั่ง
  • ฟรี!! อาหารว่างบนเครื่องทุกเที่ยวบิน
  • ฟรี!! น้ำหนักกระเป๋าสัมภาระขึ้นเครื่อง 7 กิโลกรัม
  • ฟรี!! น้ำหนักกระเป๋าสัมภาระโหลดใต้เครื่อง 15 กิโลกรัม
  • ฟรี!!  น้ำหนักอุปกรณ์กีฬา 15 กิโลกรัม

หมายเหตุ : ราคาโปรโมชั่นมีที่นั่งจำกัดในทุกเที่ยวบิน อาจไม่มีในบางเที่ยวบิน สายการบินขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนข้อกำหนด / เงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ที่มาข่าวโปรโมชั่น : www.facebook.com/Thailionair