โปรโมชั่น โฮมฮับ แลกซื้อ สินค้าที่ร่วมรายการ ราคา 1 บาท เท่านั้น

127

โปรโมชั่น โฮมฮับ รับสิทธิ์แลกซื้อ สินค้าที่ร่วมรายการ ในราคา 1 บาท เท่านั้น เมื่อซื้อสินค้าที่ร่วมรายการครบตามเงื่อนไขที่กำหนด สามารถแลกซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าเพียงราคา 1 บาท อาทิ พัดลม ตู้เย็น โทรทัศน์

  • พัดลมสไลด์ 16 นิ้ว มูลค่า 799 บาท เมื่อซื้อสินค้าครบ 20,000 บาท
  • ไมโครเวฟ มูลค่า 2,990 บาท เมื่อซื้อสินค้าครบ 50,000 บาท
  • ตู้เย็น 5.2 Q มูลค่า 5,290 บาท เมื่อซื้อสินค้าครบ 70,000 บาท
  • LED Tv 32 นิ้ว มูลค่า 7,590 บาท เมื่อซื้อสินค้าครบ 100,000 บาท
  • LED TV 50 นิ้ว มูลค่า 15,990 บาท เมื่อซื้อสินค้าครบ 200,000 บาท

โปรโมชั่น โฮมฮับ

ระยะเวลาโปรโมชั่น : วันนี้ – 30 กันยายน 2559

ที่มาโปรโมชั่น : โฮมฮับ HomeHub