Oriental Princess บัตรสมาชิก รับสิทธิ์ตลอดชีพ ส่วนลด 50%

กลับมาตามคำเรียกร้อง Oriental Princess โปรโมชั่น 2559 ผู้หญิงอย่าหยุดสวย Oriental Princess บัตรสมาชิก รับสิทธิ์สมาชิกตลอดชีพง่ายๆ และยังได้สิทธิ์ในการซื้อ เป็นส่วนลด 50% ได้ 1 ชิ้น เพียง เปลี่ยนบัตรสมาชิก OPS เป็นบัตรประชาชน หรือ สมาชิก OPS ที่ใช้บัตรประชาชน ลงทะเบียน ที่ร้าน Oriental Princess แค่นี้ก็ได้รับ สิทธิ์แล้ว

 • สิทธิ์การเป็นสมาชิก ฟรีตลอดชีพ
 • คะแนนสะสมในบัตรสมาชิกเดิม มีอายุ 1 ปี นับจากวันที่ได้ลงทะเบียบปรับสถานะ
 • ปรับสถานะสมาชิก รูปแบบใหม่ เมื่อมียอดซื้อตามกำหนด ภายใน 1 ปี
-- พื้นทีโฆษณา advertisement --

Oriental Princess บัตรสมาชิก

เปลี่ยนบัตรสมาชิก OPS เป็น บัตรประชาชน ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2559

 1. สมาชิก OPS White Card ปัจจุบัน ทั้งหมดที่บัตรยังมีอายุอยู่ และมียอดซื้อสะสม 15,000 บาท สุทธิ ขึ้นไป มาเปลี่ยนเป็นบัตรประชาชน พร้อมรับสถานะ สมาชิก OPS Gold
 2. สมาชิก OPS White Card ปัจจุบันทั้งหมดที่บัตรยังมีอายุอยู่ และมียอดซื้อสะสมไม่ถึง 15,000 บาท สุทธิ มาเปลี่ยนเป็นบัตรประชาชน พร้อม รับสถานะสมาชิก OPS White
 3. สมาชิก OPS Gold ปัจจุบัน ทั้งหมดที่บัตรยังมีอายุอยู่ มาเปลี่ยนเป็นบัตรประชาชน พร้อมรับสถานะสมาชิก OPS Gold

ลงทะเบียนบัตรประชาชน ID Card

 1. สมาชิก ID Card ปัจจุบันทั้งหมดและมียอดซื้อสะสมไม่ถึง 15,000 บาท สุทธิ มาลงทะเบียนรับสถานะ สมาชิก OPS White
 2. สมาชิก ID Card ปัจจุบัน ทั้งหมดและมียอดซื้อสะสม 15,000 บาท สุทธิ ขึ้นไปมาลงทะเบียนรับสถานะสมาชิก OPS Gold
 3. โปรโมชั่นสำหรับสมาชิกที่มาใช้สิทธิ์รายการที่ 1 – 2 ใช้ได้ตั้งแต่ วันนี้ – 31 พฤษภาคม 2559

รับส่วนลด 50 % 1 ชิ้น ใช้สิทธิ์ทันทีที่สาขา หลังจากที่สมาชิกมาเปลี่ยนเป็นบัตรประชาชนหรือลงทะเบียน ID Card เรียบร้อยแล้วและไม่สามารถใช้ สิทธิ์ย้อนหลังได้

เงื่อนไข Oriental Princess บัตรสมาชิก

 • ไม่เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ
 • สมาชิกไม่สามารถใช้สิทธิ์ส่วนลดจากบัตร สมาชิกได้อีก

 

ระยะเวลาโปรโมชั่น : วันนี้  – 31 พฤษภาคม 2559 (รับส่วนลด  50 %  1  ชิ้น)

                                    วันนี้ – 31 ธันวาคม 2559 (เปลี่ยนบัตร)

ที่มาโปรโมชั่น : Oriental Princess