โปรโมชั่น Notebook It City Online

โปรโมชั่น Notebook IT City ลดราคา สิทธิพิเศษสำหรับ นักศึกษาและ ข้าราชการ รับส่วนลดสูงสุด 5,000 บาท ลดแล้วลดอีก ลดมากกว่านี้ไม่มีอีกแล้ว รับสิทธิพิเศษนี้ได้ตั้งแต่วันนี้– 31 สิงหาคม นี้เท่านั้น! ที่ ไอที City สาขา ทุกสาขาทั่วประเทศ

โปรโมชั่น Notebook It City Online

เงื่อนไข โปรโมชั่น Notebook

  • รับส่วนลดทันทีเพียงแสดงบัตรนักศึกษาและบัตรข้าราชการ ที่ it city สาขา ทุกสาขาทั่วประเทศ
  • โปรโมชั่น สำหรับลูกค้าที่ซื้อสินค้าทางหน้าร้านเท่านั้น
  • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนโปรโมชั่นโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ระยะเวลาโปรโมชั่น : วันนี้ – 31 สิงหาคม 2559

ที่มาโปรโมชั่น : www.itcityonline.com