โปรโมชั่น Jaymart ผ่อน สมาร์ทโฟนรุ่นฮอตหลากหลายแบรนด์ อาทิ โปรโมชั่น Jaymart ผ่อน 0 % นานสูงสุด 24 เดือน กับสินเชื่อเจ มันนี่ โปรโมชั่นพิเศษ สำหรับคนพิเศษของคุณ ไม่มีบัตรเครดิตก็ผ่อนได้ เพียงมีรายได้ เดือนละ 7,000 บาท สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม Customer Service โทร 0-2308-8000 หรือ www.jaymart.co.th

Jaymart ผ่อน

โปรโมชั่น Jaymart Samsung

  • Samsung S7 ผ่อน 0 24 เดือน หรือ 996 บาท / เดือน
  • Samsung S7 Edge ผ่อน 0 24 เดือน หรือ 1,121 บาท / เดือน

คุณสมบัติของผู้สมัคร สินเชื่อเจ มันนี่

  1. อายุ 20-55 ปีบริบูรณ์ (ณ วันที่สมัคร)
  2. รายได้ประจำ 7,000 บาทขึ้นไป
  3. พนักงานประจำ อายุการทำงาน 4 เดือนขึ้นไป
  4. มีหมายเลขโทรศัพท์ที่ทำงานที่ติดต่อได้
  5. มีสัญชาติไทย

เอกสารประกอบการสมัคร

  1. บัตรประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนา (เซ็นสำเนาถูกต้อง)
  2. สลิปเงินเดือนตัวจริงหรือหนังสือรับรองเงินเดือนตัวจริง ไม่เกิน 2 เดือน
  3. สำเนาบัญชีเงินเดือนธนาคาร ย้อนหลัง 3 เดือนล่าสุด (เซ็นสำเนาถูกต้อง)  รับเงินเดือนโดยไม่ผ่านธนาคาร – สลิปเงินเดือนตัวจริง หรือ หนังสือรับรองเงินเดือนตัวจริงไม่เกิน 2 เดือน